neděle 13. července 2014

Adorační den farnosti

Na pondělí 21. července 2014 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 6.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Adorační den zakončíme mši svatou v 18:30. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.

Žádné komentáře: