čtvrtek 3. července 2014

Kousíčky nebe se sv. Petrem a Pavlem

Boží království je už mezi námi, nevěříte? Tak si připomeňte, kolikrát vám bylo dobře a pociťovali jste „kousíčky nebe na zemi“. Kolikrát jste si povzdechli: „Tady bych chtěl být věčně…“ Takto jste si povzdechli i v neděli 29. června na slavnost svatých Petra a Pavla v našem kostele, když jste odpoledne při prohlídce varhan zasedli na kůru. Jsou totiž věci mezi nebem a zemí, které nelze vyjádřit slovy, které lze zažít a vtisknout si do srdce jako kousek prožitého ráje na zemi. Tak tomu bylo, když Vašek Trmač odkrýval tajemství varhan. Tak tomu bylo, když jste se z věže našeho kostela rozhlédli k dalekým obzorům, pronikala vás vůně větru a mrholení oblak. To se vám chtělo vystoupit ven a letět s anděly… Kam? Ale vraťme se na zem, kde ten sváteční den začal. Na bohoslužbu pro rodiny s dětmi (s poslední katechezí v tomto školním roce) přinesly děti spoustu obrázků, které nakreslily. Byly to obrázky pro otce Petra, kterému děti přály k svátku a zároveň děkovaly za celoroční práci pro ně. K přání se připojila i dvojice mladých za celou farnost. Katecheze probíhala u našeho hlavního oltářního obrazu, na kterém jsme pozorovali svatého Petra a Pavla. V obětním průvodu při dojemném podkresu varhan přinášely děti symbolické dary. Klíč původně obdržel svatý Petr, aby otevíral lidská srdce Bohu. My jsme prosili, abychom to také dokázali. Abychom se uměli na druhé usmát, říci dobré slovo ve vhodný okamžik, aby naše modlitba s lítostí byla vždy upřímná. Meč nám ve spojení se svatým Pavlem připomínal nejen jeho smrt, ale také jeho výmluvnost a horlivost v šíření Božího slova. I my jsme povoláni šířit Boží slovo. Prosili jsme o Ducha Svatého, abychom to svým každodenním všedním životem dokázali. Bibli přinášely děti jako dopis, jako aktuální slovo do každého okamžiku života. Prosili jsme, abychom uměli přijímat a využívat tento Boží dar. S batohem, jako symbolem prázdninového cestování, jsme odevzdávali a svěřovali Bohu všechny cesty a okamžiky prázdnin. S hořící svící děkovaly děti za otce Petra, který je po celý školní rok obětavě vedl. Prosili jsme, aby sám Pán odměnil jeho práci a úsilí. Děti přinášely ve spojení s prosbami i fotografii našeho papeže Františka, dále pak obrázky svatých Petra a Pavla a chléb s vínem. Na závěr jsme prosili za celou naši farní rodinu, aby tu měl každý své místo a aby nám bylo spolu dobře. A také po vzoru svatých Petra, Pavla a Panny Marie (na hlavním oltářním obraze) všichni přítomní odevzdávali Bohu své radosti i starosti a následující čas dovolených a prázdnin. Tak nás snad čekají další „kousíčky nebe na zemi“. Po bohoslužbě obdržely děti od otce Petra pěkné barevné záložky s vyobrazením svatých Petra a Pavla, s prázdninovým přáním a s citátem: „Boží slovo je živé, mocné a ostřejší než každý dvojsečný meč.“

Fotky z bohoslužby 29.6.2014

Žádné komentáře: