sobota 5. července 2014

Modlitební triduum matek

V našem kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie se ve dnech 27. 6. - 29. 6.2014, vždy v 17h 30 min., konalo Triduum MM, po kterém se konala večerní mše svatá.
 
Hnutí MM založila koncem roku 1995 sestra Veronica Williams se svojí švagrovou Sandrou, kdy pocítily velkou potřebu modlit se více za svoje děti. Hnutí MM se velmi rychle rozšířilo, dnes již do 118 zemí světa. Posléze vznikla komunita Solace (Útěcha), která zahrnuje Modlitby matek, Modlitby otců a Děti víry. Triduum – Třídenní Triduum je pozvání z nebes si připomenout každého čtvrt roku velikonoční tajemství a prožít tento čas s Matkou Marií. Triduum nejsou jen tři hodiny, ale tři dny. V pátek začínáme modlitbami – třeba jen krátkými „ Pane Ježíši, smiluj se nad námi“a půstem – kdo může. Jsme pozvány činit pokání za naše hříchy, máme předložit Pánu všechno, co prožíváme - naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Prosit o odpuštění a lásku Boží.
 
Naše setkání se každý den skládalo z písní z Koinonia a modliteb k Duchu Svatému, modliteb za ochranu, sjednocení, odpuštění, čtení z Písma svatého a odevzdání.
 
V pátek jsme měly před odevzdáním pobožnost Křížové cesty. Pobožnost Tridua je vyvrcholením dne po níž bychom měly odcházet v tichosti do svých domovů a v duchu děkovat za Boží milosrdenství. Páteční pobožností maminky provázely Bohdanka a Stanislava.
 
V sobotu prosíme o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem. Celý den si připomínáme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Po dobu pobožnosti jsme se modlily před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní. Sobotní pobožností maminky provázela Kristýnka.
 
V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina, aby i oni cítili, že máme v srdci radost a lásku. Také na nedělní pobožnosti jsme měly vystavenou Nejsvětější svátost oltářní. Nedělní pobožností maminky provázely Jany.
 
V přípravných modlitbách prosíme Pána o vedení Duchem Svatým a o zvolení symbolu na jednotlivé dny, který má být jednoduchý a pochopitelný pro každého, kdo na Triduum přijde.
 
V pátek jsme zvolily symbol holubice Ducha Svatého, kdy maminky odevzdávaly svá provinění v podobě zhasnuté svíce, kterou zapálily a rozsvítily tak působení Ducha Svatého.
 
V sobotu byl také symbol holubice, ke které se kladly ratolesti levandule, jako uzdravující bylinky a v neděli bylo symbolem srdce jako Nejsvětější Srdce Páně, na kterém byla naskládána malá srdíčka se Slovem Božím, které si maminky odnášely domů.
 
Pobožností Tridua se každý den zúčastnilo asi 30 maminek – tento počet se může zdát malý, ale když si uvědomíme, že se Triduum koná v tyto tři dny po celém světě - tak zjistíme, že se za naše děti modlí maminky z druhého konce světa, i v době, kdy my spíme. Naše modlitby jsou velikým darem z nebes a mají velikou moc. Jak píše naše koordinátorka Markétka: „ Maminky neváhejte pustit Boha do Vašich životů na první místo. Bude –li On ve Vás , může se ještě více skrze Vás dotýkat nejen Vaších dětí. Nezapomínejte, že Váš život je darem, skrze který máte vést druhé k radosti a obrácení.“
 
Do hnutí MM mne přivedlo před 3 lety právě Triduum, které se konalo také v našem kostele - v postní době. Prožívala jsem velmi těžké životní období a Bůh mi přichystal nádherné setkání. Ukázal cestu, kterou mám jít – odevzdanost, lásku, pokoru, očistění, které navodilo klid v duši. Pokorná, prosebná modlitba přináší ovoce. Po tři roky jsem Triduum nevynechala, je pro mě vždy duchovní obnovou. Tentokrát to bylo jiné, byla jsem pověřena vedením páteční pobožnosti spolu s Bohdankou. Trochu jsem měla obavy, abychom maminkám připravily pěkné setkání s Naším Pánem, ale obav mě zbavila modlitba s prosbou o vedení Duchem Svatým, kterou jsme se modlily po celou dobu příprav a také na každém setkání ve skupince MM. Jen hodinka, kterou pobožnost trvala byla krátká, ale naplněná přítomností Pána Ježíše.
 
Děkuji Pánu Bohu za vedení Duchem Svatým a krásné chvíle v Jeho přítomnosti. Mé díky má také zakladatelka Veronika, koordinátorka Markétka a bývalá koordinátorka Růženka, které vedené Duchem Svatým konají nádherné požehnané evangelizační dílo. Také děkuji za vstřícnost a pomoc při realizaci Tridua naším duchovním otcům, zvláště otci Petru Polívkovi, panu Kopeckému, hudebníkům a všem, kdo se na přípravě podíleli.

Sv. Jan XXIII - Kde je vůle, tam je i cesta…

Žádné komentáře: