čtvrtek 24. července 2014

Připojte se ke čtení Bible i Vy

Přijďte na faru v úterý 12. srpna 2014 po večerní mši sv. v 19,15.  Víte, proč se scházíme? Chceme společně hlouběji proniknout do četby Božího slova, pochopit, co nám chce Bůh říct. 

Rozpis v programu „Vezmi a čti celou Bibli“ nám předkládá způsob, jak přečíst celou Bibli během dvou let. 

Někteří začali hned v říjnu 2013 a pravidelně denně čtou předepsané úryvky z Písma, pro jiné je to příliš mnoho a prostudují jenom část z doporučených textů. Důležité je, že člověk má snahu skrze Písmo prohloubit svůj vztah s Bohem. 

Na faře se scházíme s o. Petrem, abychom se společně nad texty zamysleli a nejasnosti si vysvětlili. Tato setkání nás vždy obohatí a povzbudí k další četbě. Doba prázdnin a dovolených přímo vybízí ke čtení. Připojte se ke čtení Bible i Vy. Těšíme se na Vás. 


Podle rozpisu "Vezmi a čti celou Bibli"  si v srpnu přiblížíme tyto pasáže z knih Starého zákona.

 Knihy prorocké: Nářky (Pláč), Baruch (Bar), Ezechiel (Ez), Daniel (Dan), Aggeus (Ag)
 Knihy historické: Kniha Ezdrášova (Ezd), Kniha Nehemiášova (Neh)

Žádné komentáře: