pátek 29. srpna 2014

Ohlášky 31. srpna 2014

Dnes slavíme 22. neděli v mezidobí. ¨

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
pá: První pátek v měsíci.
Po mši sv. večer budou litanie a svátostné požehnání.
ne: 23. neděle v mezidobí

Návrhy kandidátů na volební lístek do nové pastorační rady farnosti odevzdejte do příští neděle 7. září 2014. Zatím odevzdalo své návrhy pouze 11 farníků, což je hodně málo. Věřím, že je ve farnosti více farníků, kterým leží na srdci život naší farnosti. Navrhovat kandidáty může každý, kdo se zapojuje do života naší farnosti a je starší 18 let. Volby budou v neděli 21.září po všech bohoslužbách. 

Příští neděli 7.září 2014 začnou opět bohoslužby pro rodiny s dětmi. Při mši svaté v 9.30 bude žehnání katechetům a dětem do nového školního roku. Katecheze budou jeden týden v kostele a druhý v kapli. 

Náboženství na faře se bude vyučovat od třetího zářijového týdne tj. od 15.9.2014. Ještě je možné se přihlásit.

Setkání rodičů dětí, které budou chtít jít příští rok k prvnímu sv. přijímání bude ve čtvrtek 11.září 2014 v 19,15 na faře v sále. 

Setkání zájemců o křest a první sv. přijímání dospělých bude ve středu 17.září 2014 v 19,15. Křest by potom mohl být o Velikonocích 2015. 

Příprava na svátost biřmování pro mladší tj. do 25 let bude pokračovat v neděli 7. září v 16,30 na faře v sále. Další příprava začne příští školní rok.

Rádi bychom nabídli přípravu na biřmování pro starší tj. nad 25 let. Horní hranice není omezena. Zájemci se mohou přihlásit na faře nebo sakristii. Biřmování by mohlo být v naší farnosti ke konci školního roku na přelomu května, června 2015. 

Setkání čtenářů Bible bude v úterý 16. září 2014 po večerní mši svaté caa. 19,15.

Pouť na Svatou horu u Křižanova bude v sobotu 20.září 2014. Odjezd z Brna do Ořechova vlakem je v 7.53 (směr Ždár nad Sázavou). Bohoslužba na Svaté hoře bude asi ve 13 hod. Po cestě se můžeme těšit na hry a různá překvapení. Sraz je na hlavním nádraží v 7.30. Více informací na webu a na nástěnce.

Příští neděli dostanou děti sešitek na nálepky biblických postav, které budou zase dostávat při všech neděleních bohoslužbách během celého školního roku.

Žádné komentáře: