sobota 13. září 2014

Ohlášky 14. září 2014

Dnes slavíme Svátek Povýšení svatého kříže.

Dnes je sbírka na církevní školství.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie Bolestné
út: Nez. památka sv. Ludmily, mučednice
st: Nez.památka sv. Kornélia, papeže, a Cypriána, biskupa, mučedníků
pá: Nez. památka sv. Januária, biskupa a mučedníka
so: Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
ne: 25. neděle v mezidobí

Zveme na farní pouť na Svatou horu u Křižanova v sobotu 20. září 2014. Sraz je v 7.30 na hlavní nádraží. Více informací na webu a na nástěnce. Vezměte si s sebou, prosím, šátky (všichni).

Příští neděli 21. září 2014 proběhnou volby do pastorační rady farnosti. Funkční období bude na 4 roky. Mezi 18 kandidáty můžete vybrat 6 kandidátů tj. někoho vhodného za ministranty a skauty, za hudbu, za techniku, za seniory a dva kandidáty, co myslíte, že by mohli být přínosem pro tento farní tým. Volební lístky si můžete vzíti s sebou domů zatrhat, nebo zakroužkovat a odevzdat příští neděli na závěr bohoslužby do volebního urny. Farářem jmenovaní členové pastorační rady jsou na nástěnce a na webu farnosti.

Setkání čtenářů Bible bude v úterý 16. září 2014 po večerní mši svaté cca. 19,15.

Setkání zájemců o křest a první sv. přijímání dospělých bude ve středu 17. září 2014 v 19,15 na faře v sále.

Začíná nový školní rok a s tím i nová předsevzetí, třeba i něco udělat pro svoje zdraví:-) Co takhle zkusit jeden školní rok farní florbal? Věřím, že kdyby sevytvořila skupina 8 nadšenců, co by chodila pravidelně celý rok, že by mohla strhnout i další. Kdo by si to dovedl představit, může se přihlásit v sákristii, mailem, telefonem nebo na facebooku.

Vyučování náboženství v tomto školním roce 2014/2015 bude na faře v sále vypadat takto:
V úterý bude náboženství pro 1- 2.třídu od 15.00 do 15.45 s paní Marií Sychrovou a Stanislavou Honzovou. První hodina bude 16. září 2014.
Ve středu bude náboženství pro 5.-9.třídu od 16.30 - 17,15 s paní Pavlou Osvaldovou a o. Petrem Polívkou. První hodina bude 17. září 2014.
Ve čtvrtek bude náboženství pro 3.třídu od 16.30 - 17.15 s o. Petrem Polívkou.

Vyučování náboženství na ZŠ Řehořově bude zase v pondělí 13.00-13.45 a v úterý 13.15-14.00 s paní Gabrielou Marošovou.

Zájemci o biřmování starší 25 let (horní hranice neexistuje) se mohou přihlásit v sakristii do 28.září 2014. Příprava bude začínat v říjnu.

K nálepkám biblických postav, které děti dostávají, je v sakristii k dispozici metodika s biblickými příběhy. Cena je 35,-Kč.

V sakristi jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok 2015 za 50,-Kč. Máme dva druhy, můžete si přijít vybrat.

Ve těchto dnech putuje naší zemí vzácná relikvie srdce sv. Faráře z Arsu. V katedrále sv. Petra a Pavla budou ve čtrvtek 18.září 2014 od 16,15. Více informací na nástěnce.

Velký úklid kostela bude v pátek 26.září 2014 po večrní mši svaté caa. 19,15.

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 5.10. 2014 v 19,45 hod.

Máte nevěřící nebo hledající příbuzné a známé? Pozvěte je na kurz Alfa, který začíná 9. října v 19.00 hod. v kostele u jezuitů. Více info na nástěnce.

Žádné komentáře: