pátek 19. září 2014

Ohlášky 21. září 2014

Dnes slavíme 25. neděli v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při přípravě a zdárném průběhu naší poutě na Svatou Horu u Křižanova.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
pá: Nez. památka sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
so: Památka sv. Vincence z Paula, kněze
 ne: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa

Dnes probíhají volby do pastorační rady farnosti. Mezi 18 kandidáty můžete vybrat 6 kandidátů tj. někoho vhodného za ministranty a skauty, za hudbu, za techniku, za seniory a dva kandidáty, co myslíte, že by mohli být přínosem pro tento farní tým. Lístek můžete hodit do volební urny.

Chtěli bychom poděkovat Vám všem, kteří se snažíte pravidelně přispívat na provoz a vybavení naší farnosti. V letošním roce se nám už i díky mimořádným dárcům podařilo zlepšit akustiku kostela (výměnou mikrofonu a zesilovače). Mohli jsme vydat publikaci o našem kostele, i A4 prospekt o naší farnosti. Díky Vaší štědrosti se nám podařilo i porýt větší doplatky za plyn, energii a vodu. I na právě plánované položení PVC do nového salónku jsme už našli dárce. Rádi bychom během měsíce října vybudovali kuchyňku pro náš farní sál. Měla by sloužit pro setkání po nedělních bohoslužbách i při slavnostech jako je první svaté přijímání, biřmování apod. Byl bych rád, abychom v sále mohli nabídnout i zajímavé a hodné přednášky nejen pro naše farníky. V sále už také probíhají hodiny náboženství i se tam setkávají společenství mládeže a vysokoškoláků. Pro bychom rádi v neděli 5. října 2014 udělali mimořádnou sbírku na zbudování naší kuchyňky. Rozpočet na zhotovení a instalaci kuchyňky, na instalaci bojleru, teplé vody, i plynu je okolo 90 000,-Kč. Prosíme Vás, abyste podle Vašich možností přispěli. Děkujeme.

Hlavně pro případy zaopatřování jsme zavedli farní mobil, na kterém bude k zastižení jeden z nás kněží, většinou se budou telefony přesměrovávat na naše telefonní čísla. Telefonní číslo je uvedené na webových stránkách i na nástěnce 739 521 857.

V úterý 23. září je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje, který vyjde první říjnovou neděli. Své příspěvky posílejte na mail: zpravodaj.krenova(at)gmail.com .

Přehledy jak se v naší farnosti vyučuje náboženství jsou na nástěnce.

Příprava na křest a první sv. přijímání dospělých bude každý čtvrtek v 19,30 na faře v sále.

Zájemci o biřmování starší 25 let (horní hranice neexistuje) se mohou přihlásit v sakristii do 28.září 2014. Příprava bude začínat v říjnu.

Zájemci o farní florbal se mohou hlásit v sakristii, mailem, telefonem nebo na facebooku.

Velký úklid kostela bude v pátek 26.září 2014 po večerní mši svaté caa. 19,15.

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 5.10. 2014 v 19,45 hod.

Máte nevěřící nebo hledající příbuzné a známé? Pozvěte je na kurz Alfa, který začíná 9. října v 19.00 hod. v kostele u jezuitů. Více info na nástěnce.

Setkání čtenářů Bible bude v úterý 14. října 2014 po večerní mši svaté cca. 19,15.

K nálepkám biblických postav, které děti dostávají, je v sakristii k dispozici metodika s biblickými příběhy. Cena je 35,-Kč.

V sakristi jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok 2015 za 50,-Kč. Máme dva druhy, můžete si přijít vybrat.

Žádné komentáře: