čtvrtek 25. září 2014

Ohlášky 28. září 2014

Dnes slavíme Slavnost sv. Václava mučedníka, hlavního patrona českého národa.

Děkujeme všem, kteří pomohli při velkém úklidu kostela.
V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
út: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
st: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
čt: Památka svatých andělů strážných
 so: Památka sv. Františka z Assisi

ne: 27. neděle v mezidobí

Za účelem pokrytí stavebních výdajů spojených s kuchyní u sálu je vyhlášena mimořádná sbírka na neděli 5. října 2014. Bližší informace i konkrétní náhled do hospodaření farnosti najdete na nástěnce.

Zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé příští neděli 5.10. 2014 v 19,45 hod. do našeho kostela.

Příští neděli 5. října 2014 vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Zájemci o biřmování starší 25 let (horní hranice neexistuje) se mohou přihlásit v sákristii do dnešní neděle večer.

Měsíc říjen je měsícem růžence. Chtěli bychom poprosit jednotlivé společenství i jednotlice ve farnosti o zapojení do modlitby růžence. Budeme se ho modlit každý den (kromě pondělí) vždy od 18.00 hod. V sákristii je rozpis, na který se můžete napsat. My kněží jsme si mezi sebe rozděli modlitbu růžence ve středy.

V pátek 3.10.2014 bude na závěr mše svaté přenesena Nejsvětější Svátost do naší zásnubní kaple (naproti sakristii), kde bude od tohoto dne trvale uchovávána pro modlitbu menších společenství.

Ve středu 8. října 2014 v 18.30 hod. se uskuteční v našem kostele studentská mše svatá. Zpívat budeme moderní křesťanské písničky především z Koinonie za doprovodu klavíru nebo kytary. Přijďte si s námi zazpívat!

Máte nevěřící nebo hledající příbuzné a známé? Pozvěte je na kurz Alfa, který začíná 9. října v 19.00 hod. v kostele u jezuitů. Více info na nástěnce.

Setkání čtenářů Bible bude v úterý 14. října 2014 po večerní mši svaté cca. 19,15.

V sákristi jsou k dispozici stolní kalendáře na příští rok 2015 za 50,-Kč. Máme dva druhy, můžete si přijít vybrat.

Žádné komentáře: