sobota 6. září 2014

Ohlášky 7. září 2014

Dnes slavíme 23. neděli v mezidobí.

 V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek Narození Panny Marie
út: Nez. památka sv. Petra Klavera, kněze
st: Nez. památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
pá: Nez. památka Jména Panny Marie
so: Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
ne: Svátek Povýšení svatého kříže 


 Dnes je poslední příležitost odevzdat návrhy kandidátů na volební lístek do pastorační rady farnosti. Volby budou v neděli 21.září 2014 po všech bohoslužbách.

Příští neděli 14. září 2014 bude sbírka na církevní školství.

Příští neděli 14. září 2014 v 9.30 bude slavit o. Zdeněk Králík mši svatou na poděkování za 60 let života. Po ní jste všichni zváni na buchtu, čaj a kávu do našeho sálu na faře.

Setkání rodičů dětí, které budou chtít jít v tomto školním roce k prvnímu sv. přijímání bude ve čtvrtek 11. září 2014 v 19,15 na faře v sále. ¨

Vyučování náboženství na faře v sále ve školní roce 2014/15 bude vypadat takto:

V úterý bude náboženství od 15.00 do 15.45 pro 1- 2.třídu s paní Marií Sychrovou a Stanislavou Honzovou. První hodina bude 16. září 2014.

Ve středu bude náboženství od 16.30 - 17,15 pro 5.-9.třídu s paní Pavlou Osvaldovou a o. Petrem Polívkou. První hodina bude 17. září 2014.

Pro 3.třídu datum, čas i místo ještě domluvíme. Vyučovat ji bude o. Petr Polívka.

Vyučování náboženství na ZŠ Řehořově bude zase v pondělí 13.00-13.45 a v úterý 13.15-14.00 s paní Gabrielou Marošovou.

Příští sobotu 13. září 2014 ve 14,20 oslavíme patrocinium kaple Povýšení svatého kříže v psychiatrické léčebně.

Setkání čtenářů Bible bude v úterý 16. září 2014 po večerní mši svaté cca. 19,15.

Setkání zájemců o křest a první sv. přijímání dospělých bude ve středu 17. září 2014 v 19,15 na faře v sále.

Zájemci o biřmování starší 25 let (horní hranice neexistuje) se mohou přihlásit v sákristii do 28.září 2014. Příprava bude začínat v říjnu a biřmování by mohlo být na přelomu května, června 2015 v naší farnosti.

Zveme na farní pouť na Svatou horu u Křižanova v sobotu 20. září 2014. Více informací na webu a na nástěnce.

Děti dnes dostanou sešitek na nálepky biblických postav, které budou zase dostávat při všech neděleních bohoslužbách během celého školního roku.  Velký úklid kostela bude v pátek 26.září 2014 po večerní mši svaté caa. 19,15.

Žádné komentáře: