čtvrtek 25. září 2014

Uvedení do pastorační rady farnosti

  V neděli 21. září 2014 proběhly volby do pastorační rady farnosti. Jmenování farářem byli: Jiří Kopecký (kostelník), Miloslav Trmač (ekonomika), Marie Sychrová (děti a katecheze), Václav Trmač (varhaník), Jitka Konečná (rodiny) a Zdislava Sychrová (mládež). Zvoleni byli: Josef Kratochvíl ml. (technika), Martin Kratochvíl, Marie Kratochvílová (hudba a zpěv), Josef Šťasta (senioři), Michal Šťasta (skauti a ministranti), Anežka Trmačová. 
    Uvedení do pastorační rady farnosti bude v neděli 12. října 2014 při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30. Noví členové pastorační rady potvrdí slibem před farností, že budou svědomitě plnit své poslání v pastorační radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti. Ustanovující zasedání pastorační rady bude ve středu 15. října 2014 v 19,15 na faře v sále.

Žádné komentáře: