pátek 24. října 2014

Ohlášky 26. října 2014

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
 út: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
st: Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
so: Slavnost všech svatých – doporučený svátek.
Mše sv. bude i ráno v 8.00 hod.
ne: Vzpomínky na všechny věrné zemřelé.

 Na slavnost všech svatých odpoledne a v den vzpomínky na zemřelé je možné získat plnomocné odpustky přivlatnitelné jen duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek je třeba se při návštěvě kostela pomodlit modlitbu Páně a vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu je možné získat tyto odpustky při návštěvě hřbitova, je-li spojena s modlitbou za zemřelé. Pokud někdo ze závažných důvodů nemůže, může ji získat už od 25.10.

(Tři obvyklé podmínky: svátost smíření, svátost eucharistie, modlitba na úmysl sv. Otce)

Žádné komentáře: