sobota 4. října 2014

Ohlášky 5. října 2014

Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí.

Dnes je mimořádná sbírka na pokrytí stavebních výdajů spojených s kuchyní u sálu.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Bruna, kněze
út: Památka Panny Marie Růžencové č
čt: Nez. památka sv.Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků.
ne: 28. neděle v mezidobí

Dnes zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. do našeho kostela.

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje. 

Příští neděli 12. října 2014 bude při mši sv. v 9.30 uvedena nová pastorační rada farnosti do své služby. Noví členové budou skládat slib faráři před farností a dostanou dekrety.

Ve středu 15. října 2014 v 19,15 bude na faře v sále první setkání pastorační rady. Ze členů pastorační rady budeme volit místopředsedu, sekretáře. Budeme volit také ekonomickou radu farnosti. Návrhy kandidátů můžete odevzdávat členům pastorační rady nebo faráři.

Prosíme o zapojení do modlitby růžence přede mši sv. každý den (kromě pondělí) od 18 hod. během měsíce října jak jednotlivce, tak i společenství. Zapsat se můžete sákristii.

Prosíme o zapojení do čtení při nedělních bohoslužbách. Zapsat se můžete sákristii.

Tuto středu 8. října 2014 v 18.30 hod. zveme na studentskou mši svatou. Zpívat budeme moderní křesťanské písničky především z Koinonie za doprovodu klavíru a kytary. Přijďte si s námi zazpívat!

Ve čtvrtek 9. října 2014 začíná kurz Alfa v 19.00 hod. v kostele u jezuitů. Více info na nástěnce.

Setkání čtenářů Bible bude příští úterý 14. října 2014 po večerní mši svaté cca. 19,15.

První setkání sboru a nábor nováčků proběhne až ve středu 22.10. 2014 na faře v 19,15. Trénovat se bude na Vánoční svátky, takže kdo má zájem, čas i chuť, tak se může určitě přidat.

Žádné komentáře: