úterý 14. října 2014

Uvedení pastorační rady farnosti

   V neděli 12. října 2014 se v našem kostele při mši svaté v 9.30 událo historicky první uvedení nové pastorační rady farnosti do své služby. Otec Petr ve své promluvě vyjádřil přání, aby v naší farnosti mohla vznikat, růst a prohlubovat se hluboká přátelství, aby se tu nikdo necítil odstrčený a sám. Abychom byli ještě víc živým společenstvím, v němž by se lidé vzájemně poznávali a vnímali jako učedníci stejného Pána a jako bratři a sestry. Abychom mohli odcházet povzbuzeni a připraveni přijmout každodenní námahu a starosti. Aby lidé, kteří naši farnost navštíví, mohli jednou říci: Jen se podívejte, jak se milují! Dále pokračoval otec Petr v úvahách o pastorační radě farnosti.

Je totiž potřeba, abychom o sobě navzájem věděli, abychom se více poznávali a více si mohli pomáhat a podporovat se. Nejdůležitější je, řekl ve své homilii také otec Petr, aby ve farním společenství mohl růst a prohlubovat se i náš vztah k našemu Pánu, aby on sám byl králem naší farnosti, aby nás spojoval a sjednocoval v názorech, představách i hodnotách. Abychom všichni mohli spolu s naší křenovskou Pannou Marií vztahovat naše ruce plné radosti i bolesti k Pánu, aby v nás probouzel ochotu ke smíření, abychom si dokázali naslouchat a vzájemně podávat ruce, aby v naší farnosti vládla upřímná touha po porozumění. 

Ještě před ohláškami vyzval otec Petr všechny členy nové farní rady, aby předstoupili před obětní stůl ke slavnostnímu slibu a k převzetí dekretů. Položil jim otázku: „Chcete svědomitě plnit své poslání v pastorační radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti?“ Pak přistupoval ke každému zvlášť a při podání rukou přijímal slib: „Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá.” Věkově mladší členové byli plní euforie a optimismu, což vyjadřovali zářivými úsměvy. Starší členové si už patrně uvědomovali vážnost situace a očekávanou tíhu odpovědnosti. Každopádně věřme, že to byl pro všechny požehnaný start pro dobrou práci v pastorační radě. 
Členové pastorační rady budou pracovat ve všech oblastech potřebných pro optimální život farnosti (správa kostela, ekonomika, děti a katecheze, rodiny, mládež, senioři, hudba a zpěv, skauti a ministranti, technické záležitosti, provoz fary apod.). Lidé se mohou ve všech těchto záležitostech na jednotlivé členy farní rady s důvěrou obracet. Jejich seznam s fotkami a kontakty najdou na webových stránkách farnosti.

Fotografie z uvedení pastorační rady

Žádné komentáře: