pondělí 24. listopadu 2014

Den s Biblí v naší farní rodině - Biblické komnaty otevřeny!

V naší farnosti jsme v jednom dni prožili dvě setkání s Biblí. Stalo se tak v neděli 23. listopadu. Po mši svaté pro rodiny s dětmi byly na faře otevřeny Biblické komnaty. Děti sem vstupovaly s neskrývanou zvědavostí. Hned za tajemnými dveřmi mohly děti po schodech vystoupat cestu marnotratného syna podle vystavených obrázků s biblickými texty. Na písmenkové skládance pak děti vytvořily různé jiné názvy k tomuto podobenství (všechny byly pozoruhodné – např. „Hřích“, „Odpuštění“, „Nový život“ apod.).

 Nejvíce trpělivosti vyžadovalo lovení rybiček, ale nenašel se nikdo, kdo by to vzdal. Všechny děti vylovily z jezera tolik rybiček, kolik jim bylo let. Děti rybičky také výtvarně vytvářely, všem se moc povedly, jedna byla hezčí než druhá. V další biblické komnatě nalezly děti podobenství o dobrém pastýři. Od postaveného „ovčína“ se průběžně ozývalo cinkání zvonečku, když se podařilo dostat ovečky dovnitř. Tato hra na „dobrého pastýře“ vyžadovala od dětí zručné zacházení s florbalovými holemi.
Děti pracovaly i přímo s Biblí, vyhledávaly zobrazený a převyprávěný příběh NZ. Na svatbě v Káni mohly děti dát dohromady z různých ústřižků důležitou větu Panny Marie nebo složit „barevné foto“ z této svatby. Na přilehlých skalách vyrůstaly domy a domečky z dřevěných kostek nebo z karet. Druhá varianta byla tak málo stabilní jako domy postavené na písku. Dětem to však vůbec nevadilo, stavění z karet je velmi bavilo. Z trosek těchto domečků si děti opravdu nic nedělaly, a to zvláště potom, co se zřítil i domeček otce Petra. Doufejme, že si děti z Biblických komnat odnesly ještě něco více než jen pamětní list s omalovánkou, poznávací a herní zážitky.

Fotky z biblických komnat

Druhým setkáním s Biblí bylo večerní divadelní představení Ezau a Jákob. (viz výše) EZAU A JÁKOB

Žádné komentáře: