pátek 28. listopadu 2014

Mimořádná sbírka talentů

Milí farníci!

 Chtěl bych na prvním místě poděkovat Vám všem, kteří jste nám nabídli své schopnosti a nadání. Mám radost z každého z Vás, i z rozmanitých darů, kterými Vás náš Pán obdaroval. I to, že jste tuto sbírku nevzali jako určitou formalitu. Je pro mě obrovským potěším, číst a vědět, že tu jsou farníci, kteří jsou ochotni se podílet na životě naší farní rodiny. Líbila se mi i rozmanitost Vašich nápadů od vyučování (doučování) různých jazyků, matematiky, přes výuku tance na farní ples (bude-li:-), přípravou různých stanovišť pro děti, pečením Muffinek, cukroví, nabídkou pravidelného úklidu kostela, šitím, úpravou fotografií, pravidelným čtením při bohoslužbách, hrou na klavír, psaním příběhů, údržbářskými, řemeslnými a elektrickými pracemi, pomocí s květinovou výzdobou i s návštěvou nemocných. 
  Zpočátku jsem si sám kladl otázku, do jaké míry, se do sbírky talentů mají zapojovat ti, kteří jsou svým nasazením pro farnost už "známí", mým prvním přáním bylo, aby se zapojili, alespoň symbolicky. Přiznám se, že pro mě je obrovskou radostí číst řádky i těchto farníků. Je to pro mě takovým potvrzením, že s jejich službou a nasazením mohu i nadále počítat. Dodnes se raduji a děkuji za každý mail/lístek, ve kterém mi ještě dodatečně píšete, čím byste chtěli přispět našemu farnímu společenství na Křenové. Chtěl bych ještě povzbudit ty z Vás, kdo váhají, nebo se k tomu ještě nedostali, nebo to nepokládali za tak důležité, aby tak ještě učinili. Lístky můžete odevzdat v sakristii, nebo poslat na mail.
P. Petr Polívka

1 komentář:

Anonymní řekl(a)...

Zapojte se bratři.
farník