sobota 15. listopadu 2014

Ohlášky 16. listopadu 2014

Dnes je 33. neděle v liturgickém mezidobí. Je to den Bible.

 V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
út: Nez. památku posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla.
pá: Památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.
so: Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále.

Na příští neděli 23.listopadu 2014 vyhlašujeme mimořádnou sbírku talentů. Nebudeme sbírat peníze, i když i talenty byly měnou používanou v tehdejším Izraeli. Budeme sbírat Vaše schopnosti, nadání, které jsme od Pána všichni dostali, a kterými můžeme přispívat k životu naší farní rodiny na Křenové. Může to být např. upečení buchty, hra na nějaký hudební nástroj atd. 

 Konkrétně to bude vypadat takto. Na stolku máte lístky, na které můžete napsat v své talenty a schopnosti, kterými byste chtěli přispět k životu naší farnosti, vaše jméno a kontakt na Vás (telefon/mail). Lístky si vezměte, prosím, domů, v klidu si je vyplňte a příští neděli je budeme sbírat. Vzít si je mohou úplně všichni i děti. 

Talentů jsme dostali po různu. Takže bychom chtěli poprosit i ty z Vás, kteří už něčím konkrétním přispívají tj. dělají např. květiny, vedou spolčo, vyučují náboženství, aby zkusili najít něco, čím by mohli přispět při této mimořádné sbírce. Vůbec nám nevadí, že se přihlásí třeba 20 lidí, že by chtěli upéct buchtu na farní kavárnu. Někdo z pastorační rady Vás bude postupně oslovovat, takže nebudete péct buchtu na první farní kavárnu, ale třeba na druhou nebo třetí. Nabídku svých talentů můžete posílat i na farní mail info(at)farnostkrenova.cz 


Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude v úterý 25. listopadu 2014. Své příspěvky můžete posílat na mail zpravodaj.krenova(at)gmail.com 

Příští neděli 23.listopadu 2014 zveme děti a rodiče po mši svaté pro rodiny s dětmi v 9,30 do biblických komnat na faře.Více info na nástěnce a na webu. 

Pří neděli 23. Listopadu zveme na divadelní představení Ezau a Jákob v 19.30 do našeho farního sálu. Více info na nástěnce a na webu. 

V neděli 7. prosince 2014 budeme po mši sv. v 9,30 žehnat náš farní sál a kuchyňku a bude otevřena první farní kavárna. Večer potom budou Modlitby se zpěvy z Taizé v 19,45. 

 V pondělí 8. prosince budeme při mši sv. v 18.30 žehnat detail obrazu Panny Marie, který máme u svatostánku a namaloval ho Dr. Oldřich Lanča. 

Další setkání čtenářů Bible bude ve středu 10. prosince v 19,15. Čeká nás kniha Přísloví, Kazatel a Píseň písní. Začínáme v 19,15 na faře.

Žádné komentáře: