sobota 1. listopadu 2014

Ohlášky 2. listopadu 2014

V těch dnech až do 7. listopadu je možné získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Více informací v ohláškách minulé neděle.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: nez. památka sv. Martina de Porres, řeholníka
út: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
 pá: První pátek v měsíci.  Po mši sv. budou litanie a svátostné požehnání.
ne: Svátek posvěcení lateránské baziliky

V úterý bude na ZŠ Štolcově farní florbal. Sraz je u školy v 16,25.

Ve středu 5. listopadu bude Setkání čtenářů Bible a příprava Večera žalmů. Začínáme v 19,15 na faře.

Příští neděli 9. listopadu 2014 bude při mši sv. v 9,30 Přijetí do katechumenátu našich zájemců o křest. Všichni jste srdečně zváni.

V rámci projektu "Vezmi a čti celou Bibli" bychom rádi nabídli další prostor, setkání, která by byla povzbuzením a inspirací do další četby. Naše síla je v tom, že Bibli nečteme jen jako jednotlivci, ale i jako společenství, že se vzájemně sdílíme, inspirujeme a pomáháme si v četbě i v aplikaci toho čteného do života. Chystáme Biblické komnaty, Večer žalmů a i divadelní představení Ezau a Jákob. Termíny budou ještě upřesněny.

Chtěli bychom vás už dnes pozvat na oslavy patrocinia našeho kostela v roce 100. výročí od jeho posvěcení. Při mši svaté v neděli 7. prosince 2014 budeme žehnat náš farní sál a kuchyňku a po mši svaté bude naše první farní kavárna. Je to příležitost pozvat své přátele a známé, ale i se blíže seznámit s dalšími návštěvníky bohoslužeb, které známe jen od vidění z kostelních lavic.
V pondělí 8. prosince 2014 bude hlavní mše svatá z patrocinia našeho kostela večer v 18.30 (přesto, že je pondělí). Při mši sv. budeme žehnat nový detailní obraz Panny Marie, který máme na hlavním oltáři.Detail namaloval náš farník Dr. Oldřich Lanča a bude umístěn v našem salónku, který bude sloužit k osobní rozhovorům a pro malé skupinky.

Žádné komentáře: