pátek 21. listopadu 2014

Ohlášky 23. listopadu 2014

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále.

Dnes je mimořádná sbírka talentů. Nesbíráme peníze, ale naše schopnosti a nadání, které můžeme dát k dispozici pro naši farní rodinu na Křenové. Napsat je můžete na připravený lístek a vhodit do krabice na stolku, jak se nosí obětní dary.

Děkujeme všem, kteří se včera podíleli na farní brigádě.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze a druhů, mučedníků
út: Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
ne: 1. neděle adventní
Budeme žehnat adventní věnce. Můžete si je přinést a dát na požehnání k obětnímu stolu.

Dnes po mši sv. v 9,30 vás zveme do biblických komnat na faře.

Dnes večer vás zveme na divadelní představení Ezau a Jákob v 19.30 do našeho farního sálu.

Uzávěrka farního zpravodaje bude v úterý 25. listopadu 2014.

V neděli 7. prosince 2014 bude farní kavárna a večer potom budou Modlitby se zpěvy z Taizé v 19,45.

 V pondělí 8. prosince 2014 bude mše sv. ráno v 6.00 hod a večer v 18.30 z patrocinia našeho kostela a večer budeme žehnat detail obrazu Panny Marie.

Setkání čtenářů Bible bude ve středu 10. prosince v 19,15 na faře.

Zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 13.prosince od 10. hod. Více info na nástěnce a na webu.

Žádné komentáře: