sobota 29. listopadu 2014

Ohlášky 30. listopadu 2014

Dnes je 1. neděle adventní

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do mimořádné sbírky talentů. Výsledky jsou uvedeny na nástěnce i na webu.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
ne: 2. neděle adventní

U příležitosti 100. výročí posvěcení našeho kostela vydal Jiří Brauner - Kartuziánské nakladatelství Novénu k Neposkvrněnému Početí Panny Marie. Na novéně je obraz tváře Panny Marie, který namaloval Dr. Oldřich Lanča. Je to nabídka duchovní přípravy na naše patrocinium. Novéna je složená z myšlenek kardinála Meisnera, matky Terezy a bratra Rogera. 

Novénu se modlíme i společně v kostele každý večer od 18 hod.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Pokud chce letošní adventní dobu prožít trochu hlouběji je vzadu v kostele k dostání Průvodce adventem s krátkým povzbuzením na každý den.

Ve čtvrtek 4. prosince zveme všechny dospělé na roráty se snídaní na faře v 6.00 hod. ráno.

V pátek 5. prosince 2014 zveme všechny na mši sv. pro rodiny s dětmi v 18,30, na kterou přijde Mikuláš. Po mši sv. s ním bude exkluzivní rozhovor a něco přinese našim dětem. 

Příští neděli 7. prosince 2014 bude otevřena od 10.30 do 12.00 hod. farní kavárna. Provoz kavárny bychom rádi od příště financovali z dobrovolných příspěvků.

Večer potom zveme na Modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, sdílení, přímluvy a chvály, modlitba Páně, zpěvy. Modlitbu zpěvem doprovodí uskupení "DoproKr". 

V pondělí 8. prosince 2014 bude mše sv. ráno v 6.00 hod a večer v 18.30 z patrocinia našeho kostela a večer budeme žehnat výřez obrazu Panny Marie, který namaloval Dr. Oldřich Lanča.. 

Zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 13.prosince od 10. hod. Více info na nástěnce a na webu. 

Mše svatá za děti, které zemřely před narozením nebo při porodu a za jejich rodiny se bude konat ve čtvrtek 11.12. 2014 v 15:30 hodin v kostele u minoritů v Brně. Rodiče dětí mohou napsat jméno svých dětí na lístky, které se ponesou v obětním průvodu. Jméno mohou poslat i na adresu tobit@tobit.cz. ( Příští mše svatá na tento úmýsl bude 12.3.2015).

Vřele doporučujeme Pouť důvěry – Taizé Silvestr v Praze 2014/15 ve dnech 29.12.2014-2.1.2015. .... zakusit pohostinnost rodin Prahy a jejího okolí... Vrcholem je slavení silvestra v rodinném kruhu farnosti, kde je člověk ubytovaný. Taizé je ekumenická komunita. Nerozhoduje tu příslušnost k církvi. To, co zde naleznete, je pohostinnost, vstřícnost a láska! Online přihláška je na stránkách: www.taize.fr v sekci "Evropské setkání v Praze".

Žádné komentáře: