sobota 8. listopadu 2014

Ohlášky 9. listopadu 2014

Dnes je Svátek Posvěcení lateránské baziliky

 V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
út: Památka sv. Martina, biskupa
st: Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
čt: Památka sv. Anežky České, panny
pá: Nez. památka sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve
ne: 33. neděle v mezidobí
 Je to den Bible.

V neděli 23.listopadu 2014 zveme děti po mši svaté pro rodiny s dětmi v 9,30 do biblických komnat na faře.Čekají je tam různé hry, úkoly a soutěže.

Zveme spolu s divadelním spolekem ŠtaNo na představení Ezau a Jákob v neděli 23. listopadu 2014 v 19.30 do našeho farního sálu. Představení je určeno pro mládež a dospělé. Vystupuje 7 postav, v hlavní roli vystupuje Michal Šťasta. Za hudebníky Josef Novotný.

V neděli 7. prosince 2014 budeme po mši sv. v 9,30 žehnat náš farní sál a kuchyňku a bude otevřena první farní kavárna.

V pondělí 8. prosince budeme při mši sv. v 18.30 žehnat detail obrazu Panny Marie, který máme u svatostánku a namaloval ho Dr. Oldřich Lanča.

Další setkání čtenářů Bible bude ve středu 10. prosince v 19,15. Čeká nás kniha Přísloví, Kazatel a Píseň písní. Začínáme v 19,15 na faře.

Žádné komentáře: