středa 26. listopadu 2014

Sté výročí pana Ladislava Grünfelda

V pondělí 17. listopadu, v den památky sv. Alžběty Uherské, jsme při ranní svaté liturgii vzdali Bohu díky a chválu za sto let života pana Ladislava Grünfelda. Oslavenec dostal darem kříž a víno. V sakristii po skončení, nám co jsme přišli, dal na čelo znamení Kristova kříže a vyprosil Boží požehnání. Ve věku milosti Páně tento vzácný člověk naplňuje každý den upřímnou modlitbou a službou Bohu.
Fotky ze stého výročí

Žádné komentáře: