čtvrtek 11. prosince 2014

Konečně jsme se dočkali

Čeho? No přece naší farní kavárny. Celý podzim jsme pilně pracovali na přebudování sálu a vytvoření farní kuchyňky jako nezbytného zázemí. V neděli 7. prosince, den před patrociniem našeho kostela, jsme slavnostně zahájili setkávání ve farní kavárně. Po mši svaté v 9.30 hod. se farníci v čele s panem farářem a ministranty seřadili do průvodu a zahradou kolem kostela došli na faru, kde na ně čekal slavnostně vyzdobený sál. Otec Petr po úvodní řeči postupně vysvětil sál, kuchyňku i místnost pro osobní rozhovory. Lidé posedali ke stolům plných sladkých moučníků a milé hospodyňky začaly roznášet voňavou kávu. Mládež zazpívala několik pohybových písniček a všechen ostych opadl i z těch nejbázlivějších. Sál dýchal příjemnou atmosférou, lidé se bavili, seznamovali. Občas bylo vidět i skupinku hloubavců, jak se zaujetím něco řeší. Čas rychle plynul… Těšíme se na příště

Fotografie z farní kavárny

Žádné komentáře: