sobota 13. prosince 2014

Ohlášky 14. prosince 2014

Dnes je 3. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 4. neděle adventní

Ve pátek 19. prosince v 6. hod. ráno zveme na roráty pro mládež se snídaní na faře spolu s našimi mladšími zájemci o biřmování.

Příští neděli 21.12.14 bude příležitost ke sv. smíření už od 17.00 hod. Budou zpovídat dva kněží!

Na Štědrý den budou skauti roznášet Betlémském světlo starším a nemocným farníkům. Kdo by měl zájem o přinesení betlémského světla může napsat své jméno a adresu a hodit ji do krabičky na adresy.

V neděli 28.12.14 bude Den prohlídky jesliček od 14.00 do 19.30. Prosíme, kdo byste mohli pomoci s hlídáním, abyste se přihlásili v sákristii.

V sobotu 3. ledna 2015 bude v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Rádi bychom pozvali všechny děti, rodiče, studenty, aby se zapojili a stali se tříkrálovými koledníky. Přihlásit se můžete v sákristii.

Žádné komentáře: