sobota 20. prosince 2014

Ohlášky 21.prosince 2014

Dnes je 4. neděle adventní.

Děkujeme všem, kteří už pomohli nebo ještě pomohou s vánoční výzdobou. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Štědrý den Mše sv. bude ráno v 6,00 a Půlnoční" mše bude ve 22. hod.
 Chrámový sbor zazpívá koledy "Pastýřové vstávejte", "K Ježíškovi do Betléma"; od Adama Michny "Vánoční roztomilost", "Chtíc, aby spal". Dále "In natali Domini" a "Adeste, fideles". 

čt: Slavnost Narození Páně
Mše sv. budou ráno v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hod a večer v 18.30. Je to zasvěcený svátek.
Při mši sv. v 9.30 bude zpívat chrámový sbor jako na "půlnoční".
Mše sv. bude také v léčebně ve 14.20. 


Pá: Svátek sv.Štěpána, prvomučedníka
Mše sv. budou ráno v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hod a večer v 18.30.
Při všech bohoslužbách budeme žehnat ostatky sv. Štěpána. 


So: Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty

ne: Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
Při všech bohoslužbách budeme obnovovat manželské sliby. 

Dnes bude příležitost ke sv. smíření už od 17.00 hod. Budou zpovídat dva kněží!

Na Štědrý den budou skauti roznášet Betlémském světlo starším a nemocným farníkům. Kdo by měl zájem o přinesení betlémského světla může napsat své jméno a adresu a hodit ji do krabičky na adresy.

V neděli 28.12.14 bude Den prohlídky jesliček od 14.00 do 19.30. Prosíme, kdo byste mohli pomoci s hlídáním, abyste se přihlásili v sákristii.

V sobotu 3. ledna 2015 bude v naší farnosti probíhat Tříkrálová sbírka. Rádi bychom pozvali všechny děti, rodiče, studenty, aby se zapojili a stali se tříkrálovými koledníky. Přihlásit se můžete v sákristii.

Žádné komentáře: