sobota 27. prosince 2014

Ohlášky 28. prosince 2014

Dnes slavíme Svátek Svaté Rodiny, Ježíše, Marie a Josefa.
Při všech bohoslužbách obnovujeme manželské sliby.

U jesliček máme krabici, která připomíná vánoční dárek. Do ní můžete vhazovat lístky, na které můžete psát, co je v našem životě nedostatečné, rozbité a zlé, je to náš dárek pro Ježíše. 

Dnes je Den prohlídky a návštěvy jesliček od 14.00 do 19.30. Pozvěte své přátele a známé, a nebo sami přijďte strávit chvilku v našem Betlémě.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Na Silvestra bude mše sv. ráno v 6.00 hod. Odpoledne bude v 16.00 hod. mše svatá na poděkování s obrázkovou prezentací roku 2014.
čt: Slavnost Matky Boží, Panny Marie.
Mše sv. budou ráno v 8.00, v 9.30 a v 11.00 hod a večer v 18.30.
Je to zasvěcený svátek.
Pá: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Je to první pátek v měsíci, na který bude od Nového roku pravidelně slavena mše svaté za dobrodince naší farnosti. To znamená za vás za všechny, kteří jakýmkoliv způsobem se podílíte na životě naší farnosti, ať už konkrétní službou, pomocí nebo i finančními dary. Bude vystavena NSO, budou litanie, zásvětná modlitba a svátostné požehnání. 

ne: 2. neděle po Narození Páně.

V pátek 2. ledna 2015 bude na faře od 17:00 hod. výroba tříkrálových kostýmů a při mši sv. v 18:30 bude žehnání tříkrálovým koledníkům. V sobotu 3. ledna 2015 se můžete těšit na jejich návštěvu ve Vašich domácnostech.

Žádné komentáře: