sobota 6. prosince 2014

Ohlášky 7. prosince 2014

Dnes je 2. neděle adventní.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela. 

Dnes žehnáme farní sál, kuchyňku a salónek a otvíráme farní kavárnu po mši sv. v 9.30. Otevřena bude do 12 hod. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
Je to doporučený svátek a patrocinium kostela.
Mše sv. bude ráno v 6.00 hod a v 18.30.
Při mši sv. v 18.30 budeme žehnat detail obrazu Panny Marie, který máme u svatostánku.

so: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
ne: 3. neděle adventní
Při mši sv. v 9.30 přinesou skauti betlémské světlo.

Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

Dnes večer je Modlitba se zpěvy z Taizé v 19,45.

Setkání čtenářů Bible bude ve středu 10. prosince v 19,15. Čeká nás kniha Přísloví, Kazatel a Píseň písní. Začínáme v 19,15 na faře.

Ve pátek 12. prosince zveme na roráty se snídaní na faře v 6.00 hod. ráno spolu s našimi katechumeny, a se staršími, kteří se připravují na biřmování.

Zveme na adventní duchovní obnovu v sobotu 13.prosince od 10. hod.

Žádné komentáře: