sobota 13. prosince 2014

Roráty pro mládež s mladšími zájemci o biřmování

V pátek 19. prosince 2014 v 6 hod. ráno zveme na roráty + snídani spolu s našimi mladšími zájemci o biřmování. Mše svatá bude při svíčkách za doprovodu klavíru a varhan. A po mši svaté jste zváni na dobrou snídani na faru. 

Žádné komentáře: