sobota 6. prosince 2014

RORÁTY + snídaně

V pátek 12. prosince 2014 v 6.00 hod. Zveme na roráty spolu s našimi katechumeny a s těmi, kdo se připravují na biřmování. Mše svatá bude při svíčkách za doprovodu klavíru a varhan. A po mši svaté jste zváni na snídani na faru. 

Žádné komentáře: