neděle 25. ledna 2015

Naše děti, které se připravují na 1. sv. přijímání

V neděli 25. ledna byl v naší farnosti zahájen eucharistický kongres. Mše svatá pro rodiny s dětmi v 9.30 hod. byla obzvlášť slavnostní. Farní rodině byly představeny děti, které se od září připravují na 1. sv. přijímání. Děti se svými rodiči vyslechly celou bohoslužbu na čestných místech v prvních lavicích kostela. Neobvyklý průběh měla i homilie. Protože i my, dospělí farníci, potřebujeme katechezi, promluvil otec Petr nejprve k nám. Uvedl nás zajímavými myšlenkami do úvodních částí mše svaté. Katecheze pro dospělé byla tuto neděli ukončena působivým zamyšlením k úkonu kajícnosti. Na to navázala katecheze pro děti. Nejprve děti shlédly scénku o chlapci, který se nepřiznal mamince, že dostal špatnou známku ve škole. Potom otec Petr s paní katechetkou nabídli dětem správnější a rychlejší řešení situace. Závěrem zaznělo: „Tak jako stála maminka při Vaškovi, tak stojí Bůh při nás…“ Po představení dětí, které u nás koncem května přistoupí k 1. sv. přijímání, následovaly přímluvy, které se dotkly srdce nejen přítomných rodičů. Kdo na zmíněné bohoslužbě nebyl přítomen, může se s uvedenými dětmi seznámit alespoň prostřednictvím fotografií na panelu umístěném vpředu před oltářem. Tam může také napsat povzbudivá slova pro děti. Tak už víme, za koho se máme v naší farní rodině také zvláště modlit.

Žádné komentáře: