sobota 10. ledna 2015

Ohlášky 11. ledna 2015

Svátek Křtu Páně.
Dnes končí doba vánoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
pá: Památka sv. Antonína, opata
ne: 2. neděle v mezidobí
Výročí posvěcení našeho kostela


Příští neděli 18. ledna 2015 bude v 9.30 hlavní mše svatá z posvěcení našeho kostela a po ní bude od 10.30 do 12.00 hod. otevřena naše farní kavárna. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje. 

Rádi bychom od února 2015 zavedli pravidelnou lektorskou službu v naší farnosti při nedělních bohoslužbách. Vytvoříme rozpis služeb, kde si zájemci o čtení rozdělí jednotlivé neděle a bohoslužby na jedno čtvrtletí. Každý se může zavázat, jak často bude chtít (tzn. 1x týdně, 1x za 14 dní, 1x za měsíc). Pro jednodušší komunikaci mezi lektory bude v neděli 25. ledna 2015 setkání všech čtenářů, kde si na sebe vyměníme kontakty. 

V pátek 16. ledna 2015 po večerní mši sv. zveme v cca 19,15 na úklid kostela. Prosíme všechny ochotné pomocníky, aby na sebe napsali kontakt do seznamu vzadu za lavicemi na stolku nebo se přímo obrátili na Anežku Trmačovou. Děkujeme.

Žádné komentáře: