pátek 16. ledna 2015

Ohlášky 18.ledna 2015

Dnes slavíme výročí posvěcení našeho kostela.

Dnes je otevřena farní kavárna po mši sv. v 9.30 do 12 hod.

 Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela, přípravě farní kavárny a farního zpravodaje.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památku sv. Anežky Římské
so: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
ne: Příští neděli je 3. neděle v mezidobí

Vyšlo nové číslo farního zpravodaje.

V úterý 20. ledna 2015 se po mši sv. v 19.15 sejde ekonomická rada farnosti.

Ve středu 21. ledna 2015 bude setkání přípravného týmu na Večer žalmů, který bude po Velikonocích 12. dubna 2015.

Příští neděli bude setkání zájemců o čtení při nedělních bohoslužbách po mši svatá v 9.30. Více info na nástěnce a na webu.

Příští neděli 25. ledna 2015 při mši svaté v 9.30 bude představeni děti, které se od září připravují na 1. sv. přijímání.

Pomazání nemocných se bude udělovat v neděli 15. února 2015 při mši sv. v 9.30. Více info na nástěnce a na webu.

Už známe termín našeho farního tábora, který bude od soboty 8.srpna do soboty 15. srpna 2015. Další informace budou následovat. Kdo o táboře uvažujete, poznačte si ho, prosím, do kalendáře.

Každý 1. pátek měsíci nabízíme návštěvu kněze, kdy možné přijmout nejen Eucharistii, ale také svátost smíření.Každou neděli nabízíme návštěvu nemocných, kteří se nemohou zúčastnit bohoslužby v kostele. Stačí se přihlásit v sakristii, na faře, nebo na tel. 543 249 933 / 739 521 857.

Od ledna 2015 do června 2015 probíhá Eucharistický kongres ve farnostech. V naší farnosti ho zahájíme v neděli 25. ledna 2015. Každou neděli bude probíhat katecheze o mši svaté a budeme prosit za to, abychom hlouběji pronikli do daru Eucharistie, abychom z něho dovedli více žít.

Žádné komentáře: