sobota 3. ledna 2015

Ohlášky 4.ledna 2015

Dnes je 2. neděle po Narození Páně.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky, i všem, kteří přispěli.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Slavnost Zjevení Páně.
 Je to doporučený svátek.
ne: Svátek Křtu Páně

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách pamatovat na všechno, co je v našem životě nedostatečné, rozbité a zlé, na všechno, co jsme vhodili do našeho vánočního dárku pro Ježíše. Kdo chce, může tam do konce týdne ještě něco vhodit.

Ve středu 7. ledna 2015 bude od 19,15 setkání pastorační rady.

Ve čtvrtek 8. ledna 2015 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje.

Příští neděli 11. ledna 2015 bude mše sv. v 9.30 za všechny pokřtěné v roce 2014. Rodiče si mohou přijít i se svými dětmi pro osobní požehnání.

Žádné komentáře: