sobota 14. února 2015

Ohlášky 15.února 2015

Dnes je 6. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
 st: Popeleční středa - den přísného postu
Popeleční středou začínáme přípravu na Velikonoce. Je to den přísného postu (půst od masa od 14-ti let a půst újmy 18 - 60-ti let).
ne: 1.neděle postní

Dnes večer zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Můžete se těšit i na svědectví z evropského setkání v Praze. Modlitbu zpěvem doprovodí Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně pod vedením Pavla Kyncla.

V úterý 17.února 2015 zveme všechny děti, mládež, studenty na turnaj ve farní florbale na ZŠ Štolcově. Sraz je v 16,25 před školou. Bude se hrát o překvapení otce Petra.

V úterý 17. února 2015 v 19,15 je přípravné setkání Noci kostelů.

Ve středu 18.února je možné začít zlepšovat svou fyzickou i duchovní kondici - Modlitebním během! Sraz je na cyklostezce u řeky Svitavy, na Křence. Bližší info u Zdislavy Sychrové a na facebooku spolča.

V sobotu 21.února 2015 v 10 hod. zveme na postní duchovní obnovu s o. Ladislavem Štefkem do našeho kostela.

V postní době se můžeme zapojit do Postní almužny, která vyjařuje naše odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Skládací postní schránky (posničky) jsou k dispozici vzdadu na stolku. Více informací je na nástěnce.

Ve středu 4. března 2015 zveme v 6.00 hod. ráno na "Jitřní směnu". Jde o mši sv. za svítání s posní modlitbou, meditací a písní. Nebude chybět ani krátký příběh a společná snídaně na faře.

Srdečně Vás zveme na přednášku akademického sochaře Petra Váni na téma Mariánský sloup na Staroměstském náměstí ve středu 25.3.2015 v 17 hod. v našem kostele.

Ve sobotu 18. dubna 2015 zveme na Pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Z Brna pojedeme vlakem do Blanska, kde přestoupíme na autobus, který nás doveze do Ostrova u Machochy. Odtud se vydáme na pouť asi 7,5 km. Po cestě budou nachystané hry a duchovní nakopnutí. Navštívíme i Sloupsko-šošůvskou jeskyni. Vyvrcholením pouti bude mše sv. kostele Panny Marie Bolestné ve Sloupu asi v 15 hod.

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Mrákotíně u Telče. Spolu s trpaslíky a hobitem se vydáme na dobrodružnou výpravu za získáním pokladu. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti.

Je možné si objednat brožuru Slovo na cestu vydanou Komunitou Blahoslavenství, která obsahuje biblické texty na každý den. Texty jsou vhodné jako příprava na mši sv. nebo pro den, kdy se na mši sv. nedostane. Ukázka k nahlédnutí spolu s objednávkou je vzadu na stolečku, vychází každé dva měsíce.

Žádné komentáře: