sobota 21. února 2015

Ohlášky 22. února 2015

Dnes je 1. neděle postní.
Dnes je sbírka Svatopetrský haléř na charitativní dílo papeže Františka.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 2.neděle postní

Vepředu na nástěnce máme znázorněnou monstranci. Je to schránka z ušlechtilého kovu, ve které se uchovává velká proměněná hostie. Naše monstrance je zatím prázdná a chybí nám v ní drahokamy. Děti budou během postní doby sbírat drahokamy a upevňovat je do naší monstrance, abychom do ní o Velikonocích mohli vložit bílé kolečko, které nám bude připomínat Zmrtvýchvstalého Ježíše. Neděle a její témata bude napsané na paprscích monstrance, které budeme postupně dolepovat. Ke každé neděli budou děti dolepovat drahokamy, kterými budou vyjadřovat svou lásku a úctu k Ježíši. Jeden drahokam nalepí za to, že přišly na mši svatou a druhý za splnění týdenního úkolu. Takže už dnes tam mohou dolepit první drahokam. A tento týden budou hledat člověka, kterému něco odpustí. Když ho najdou, tak příští neděli vloží další drahokam do naší monstrance. 

V sakristii je ještě možné se zapsat na čtení křížové cesty. Křížová cesta je v pátek a v neděli vždy v 18 hod. 

Ve středu 25.února 2015 je na faře v 19,15 setkání čtenářů Bible. Budeme si procházet knihu Sírachovec, ve které najdeme moudré rady ke šťastnému životu. Přijďte se podělit o Vaše zkušenosti s četbou a povzbudit se navzájem do další četby. 

Ve středu 4. března 2015 zveme v 6.00 hod. ráno na "Jitřní směnu" pro dospělé. Jde o mši sv. za svítání s postní modlitbou, meditací a písní. Nebude chybět ani krátký příběh a společná snídaně na faře. 

V pondělí 9.března 2015 zveme na faru mládež na Večer deskových her. Budeme hrát známé hry jako Carcassone, Osadníky, Ticket to Ride, nebo klasické Člověče nazlob se, dámu apod. 

V pátek 13. března 2015 zveme v 6 hodin ráno na "Jitřní směnu" pro mládež. "Překonáním lenosti se stáváme silnějšími", je takový slogan tohoto setkání. Přijďte poznat něco nového. Ranní mše pro mládež a po ní společná snídaně.

V pondělí 16.března 2015 v 17.00 hod. zveme na Křížovou cestu pro mládež. Sraz bude u fary. 

V neděli 22. března 2015 bude po mši sv. v 9.30 už potřetí otevřena naše farní kavárna. Je to příležitost nejen se zahřát šálkem dobré kávy nebo čaje, ale poznat i spoustu zajímavých lidí přímo z naší farnosti! 

Srdečně Vás zveme na přednášku akademického sochaře Petra Váni na téma Mariánský sloup na Staroměstském náměstí ve středu 25.3.2015 v 17 hod. v našem kostele. 

Na Květnou neděli odpoledne 29. března 2015 připravujeme Křížovou cestu pro děti. Bude někde v terénu. 

V sobotu 18. dubna 2015 zveme na Pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Více informací na webu i na nástěnce. 

O prázdninách připravujeme farní tábor pro děti v Mrákotíně u Telče. Přihlášky a bližší info jsou vzadu na stolku i na webu farnosti. 

Srdečně vás zveme na Večer žalmů v neděli 12.dubna 2015 v 19.45. Bude to příležitost setkat se s žalmy trochu jinak než obvykle. Chystáme různé dramatické, výtvarné i hudební ztvárnění žalmů pro situace, do kterých se snadno můžeme dostat. Ať už to jsou chvíle, kdy jsme úplně na dně, nebo okamžiky, kdy jsme na vrcholu, cítíme se těmi nejšťastnějšími lidmi na světě. 

V pátek 29.5.2015 se koná v kostele na Křenové už podruhé Noc kostelů. K prohlídce věže a hodin potřebujeme zajistit 2x 4 lidi na 1 a 1/2 hodiny, abychom věž mohli otevřít od 19.30 do 22.30. S výstupem pro 10 lidí jednou za 1/2 hodiny. Je to z bezpečnostních důvodů. Pokud se nepodaří tyto lidi získat do poloviny března prohlídka věže letos nebude. V kapli bude celý večer probíhat adorace k ní potřebujeme vždy po dvou lidech na 1/2 hodiny. Na infostánek, který bude venku před kostelem potřebuje vždy 2 lidi na jednu hodinu . Dále se můžete hlásit jako pořadatelé anebo, že pomůžete s dětským programem. Napsat se můžete vzadu na stolku.

Žádné komentáře: