sobota 7. února 2015

Ohlášky 8. února 2015

Dnes je 5. neděle v mezidobí.

Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památku sv. Scholastiky, panny
st: Nez. památku Panny Marie Lurdské
    Světový den nemocných
ne: 6.neděle v mezidobí

Dnes po mši svaté v 9.30 bude na faře v sále POTÁBOROVÉ SETKÁNÍ. Příležitost podívat se, jak se nám vydařil loňký farní tábor a seznámení s tématem a místem letošního farního tábora. Bude to tak na 20 - 30 min. 

Příští neděli 15. února 2015 budeme při mši sv. v 9.30 udělovat Pomazání nemocných. Tuto svátost mohou přijmout všichni, kteří jsou vážněji nemocní nebo kteří se cítí oslabeni stářím. Na přijetí této svátosti je dobré se připravit dobrou svátostí smíření. Budeme zpovídat už v pátek 13.února od 17.30. V neděli bude příležitost přijmout svátost smíření už od 8.00 hod. Zájemce o přijetí této svátosti prosíme, aby se napsali na lístek na stolku v kostele, nebo sakristii a to nejpozději do pátku 13.února 2015. Nenoste prosím jména napsaná na lístcích, tím se vytváří dva seznamy a je v tom potom zmatek. 

V úterý 10.února 2015 zveme všechny děti, mládež, studenty na farní florbal, který je každé úterý. Sraz je v 16,25 u ZŠ Štolcova. 

V středu 11. února se sejde v 19,15 na faře pastorační rada farnosti. 

V sobotu 14.února 2015 bude v našem kostele v 18.30 mše sv. s individuálním Valentýnským požehnáním pro všechny zamilované páry, snoubence a manžele, ať už jsou spolu krátce či dlouze. Můžete pozvat i své přátele, sousedy a známé. 

V neděli 15.února 2015 zveme na modlitbu se zpěvy z Taizé v 19,45 hod. Mše svatá před modlitbou je v 18,30 hod. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, sdílení, svědectví z evropského setkání v Praze, přímluvy a chvály, modlitba Páně, zpěvy. Modlitbu zpěvem doprovodí Smíšený sbor chrámu sv. Augustina v Brně pod vedením Pavla Kyncla. 

V postní době můžeme začít zlepšovat svou fyzickou i duchovní kondici - Modlitebním během! Začneme modlitbou (chvály, díky, prosby) a pak to všechno dáme do běhu. Běh se uzpůsobí zájemcům.Ve středu 18.února 2015 na cyklostezce u řeky Svitavy, na Křence. Bližší info u Zdislavy Sychrové a na facebooku spolča.

Žádné komentáře: