středa 18. února 2015

Udělování svátosti nemocných

V neděli 15. února 2015  jsme si připomněli z Markova evangelia, jak Ježíš uzdravuje. Malomocný prosil Ježíše: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl mu: „Chci, buď čistý!“ Ježíš měl a má s nemocnými soucit. 
 Na každého někdy dolehne nemoc. Na těžkosti v nemoci můžeme reagovat různě. Můžeme od nemoci utéct, nevnímat ji, ale to se podaří jen na krátkou chvíli. Lepší je nemoc přijmout a uvědomit si, že v nemoci nejsme sami. Svátostí pomazání nemocných nám Ježíš dává najevo, že o nás ví a chce nás posílit. V naší farnosti se tato svátost udělovala při mši sv. v 9.30. Nemocní přišli dopředu a kněz ke každému jednotlivě přistupoval. Nejprve při modlitbě nad nemocným vložil ruce na jeho hlavu na znamení Boží pomoci. Potom pomazal nemocného posvěceným olejem na čele a na rukou a současně prosil: „Skrze toto svaté pomazání ať ti Pán pro sv
é milosrdenství pomůže milostí Ducha Svatého. Ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání a posilní.“ V té chvíli sám Duch svatý sestoupil na nemocného, aby ho posílil a zachránil duši i tělo. Děkujme spolu s nemocnými za dary, které touto svátostí obdrželi – útěchu, pokoj, uzdravení duše i těla, ale i odvahu ke snášení utrpení.

Záběry z udílení pomazání nemocných

Žádné komentáře: