pondělí 30. března 2015

Křížová cesta pro děti, tentokrát v přírodě

Na Květnou neděli 29. března se uskutečnila mimořádná křížová cesta pro děti. Mimořádná byla tím, že se nekonala jako obvykle v kostele, ani na faře nebo někde poblíž. S dětmi jsme totiž opustili známé prostředí naší farnosti a vydali jsme se „do světa“. Ale pojďme na začátek našeho putování. To se přec událo v naší farní třídě. Paní PhDr. Jiřina Hockeová seznámila děti i přítomné dospělé (během promítání zajímavých snímků) se vznikem a vývojem křížových cest v Evropě. Její výklad byl poutavý pro všechny věkové skupiny. Ponořili jsme se do dob křížových výprav až po dobu baroka, které bylo zvláště v českých zemích bohaté i na stavby křížových cest. Nejrozsáhlejší vznikly později ve Vambeřicích ve Slezsku (79 zastavení), v Jaroměřicích u Jevíčka a v Římově. V okolí Brna máme pozoruhodné křížové cesty v Chudčicích, Dolních Kounicích a Ivančicích. Čas rychle uběhl, a protože vlak nečeká, museli jsme kvapně opustit domovské teplo farní učebny a pospíšit si na nádraží. Tam na nás čekali další malí farníci, kteří se k našemu putování na křížovou cestu do Chudčic připojili.
V Kuřimi jsme přestoupili z vlaku na autobus do Chudčic. Zde se nad obcí Chudčice nachází křížová cesta v půvabném přírodním areálu s oborou Přehrada. Jedná se o 14 zděných kapliček se sedlovou střechou. A tak jsme společně s dětmi vystupovali vzhůru od jedné kapličky ke druhé. Odborný výklad k jednotlivým obrazům nám zprostředkovávala opět paní Jiřina. Kulisu dnešní Květné neděle tvořily občas právě kvetoucí jívy a švitoření ptáků. Speciálně pro děti bylo u každé kapličky překvapení v podobě hádanek a symbolů vztahujících se k příslušnému obrazu zastavení nebo k prožívání odpovídajících životních situací (miska s vodou, sešit domácích úkolů, srdce, soška Panny Marie, brýle, obvaz, sešit oznámkovaný pětkou, hračky, obr. počítače, televize a mobilu, křestní rouška, kladívko a hřebíky, oboustranný kříž, modré kamínky, hřbitovní svíce). Průběžně jsme si zpívali s doprovodem kytary, na kterou hrála dětmi oblíbená Anežka. 
Křížovou cestu jsme zakončili na vrcholu kopce nazvaném podle stojících tří křížů. Symbol černého, smutného, bolestného kříže smrti se proměnil v symbol vítězného, radostného kříže vykoupení. Vrcholový zážitek byl umocněn závěrečným požehnáním otce Petra. Potom jsme se s dětmi mohli pozvolna ubírat kouzelnými lesy jinou cestou. Za chvíli se nám nad hladinou přehrady a nad obrysem lávky objevilo nezapomenutelné panoráma hradu Veveří. Nastoupením do autobusu pod hradem Veveří naše putování skončilo. Šťastně jsme se vrátili domů obohaceni prožitkem křížové cesty a nasyceni probouzejícími se jarními scenériemi přírody.

Žádné komentáře: