sobota 14. března 2015

Obřady skrutinií naší čekatelky křtu

V úterý 10. března jsme při večerní bohoslužbě mohli být svědky krásného obřadu naší čekatelky na křest - Pavlíny. V postním období se intenzivněji připravuje na přijetí svátostí, proto se celá farnost modlí za ni i její kmotru, která jí má být vzorem a oporou v životě. Vše směřuje k očistě srdce, k pokání a k hlubšímu poznání Krista. 
 V evangeliu jsme slyšeli úryvek z Písma sv. o setkání Ježíše se samařskou ženou. Vedle oltáře byl na projekčním plátně obraz hluboké studny, do níž někdo nahlíží přes okraj. Studna je temná, jen úplně na dně je úzký proužek světla. Jak to spolu souvisí? Při rozhovoru Ježíš poukazuje ženě na hřích v hloubi její duše. Vnáší do duše světlo a pozvedá ji k životu. Ježíš je přítomný i na dně našeho života. Pro naše těžkosti a bolesti se stává „živou vodou“. 
 Slovo skrutinium pochází z latiny a znamená prohledávání, zkoumání. Proto společně s Ježíšem zkoumejme naše nitro. Naši čekatelku k tomu posílilo při prvních skrutiniích zvláštní požehnání a pomazání olejem katechumenů. Modleme se za ni.

další momentky ze skrutinií

Žádné komentáře: