sobota 28. března 2015

Ohlášky 29.března 2015

Dnes je Květná neděle.

Děkujeme všem, kteří se zapojili při předvelikonočním úklidu kostela.

 Dnes je mimořádná farní sbírka na úhradu nákladů za topení, na klempířské a elektrické práce na faře a na vybavení farního sálu.

Dnes je křížová cesta pro děti. Sraz je po mši sv. v 9.30 na faře. S sebou si vezměte velkou svačinu. Pojedeme do Chudčic u Kuřimi. Křížová cesta v Chudčicích bude začínat caa 12.45.

Dnes odpoledne se bude zpovídat už od 17.00 hod.

V sákristii se můžete zapisovat na zpěv žalmů během velikonoční vigilie.

V sákristii se můžete ještě zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb do 24.5.2015 (tj. do Letnic).

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sákristii, nebo telefonicky na faře.

Nácvik ministrantů pro velikonoční třídenní bude v pátek v 17.00 hod a v sobotu v 9.00 v kostele.

 Na ZELENÝ ČTVRTEK v 9.00 bude v katedrále pontifikální mše sv. se svěcením olejů. Při této mši svaté obnoví zúčasnění kněží své kněžské sliby.V našem kostele bude mše sv. na památku poslední Večeře Páně v 18.30. 

 Po mši svatá jste zváni na Hodinu v Gestsemanské zahradě s našimi biřmovanci, která bude od 19.45 do 20.45. 

Na VELKÝ PÁTEK je památka obětní smrti Ježíše Krista za lidstvo. Velkopáteční obřady začnou rovněž v 18.30. Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na BÍLOU SOBOTU začínají obřady velikonoční vigilie ve 20.00 hod. svěcením ohně a velikonoční svíce. Při vhodném počasí se shromáždíme na nádvoří před bočním vchodem. Při velikonoční vigilii budeme křtít naši katechumenku. 

Obřady bezprostředně před křtem (tj. Složení vyznání víry, obřad Efeta a volba křestního jména) budou v sobotu dopoledne v 10 hod. 

Ne: SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Mše sv. budou podle běžného nedělního pořádku. Při všech mších sv. se budou světit pokrmy. 

Vzhledem k většímu zájmu o náš farní tábor, prosíme o odevzdání přihlášek, abyste měli jistotu, že vaše děti budou moct jet. Je ještě pár volných míst. 

Srdečně vás zveme na Večer žalmů v neděli 12.dubna 2015 v 19.45. Bude to příležitost setkat se s žalmy trochu jinak než obvykle. 

Ve sobotu 18. dubna 2015 zveme na Pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Pouť je nejen pro naše biřmovance, jejich kmotry a rodiče, ale pro všechny farníky. Více info na nástěnce, na webu. 

V neděli 19. dubna 2015 bude při mši sv. v 9.30 udělovat generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek svátost biřmování sedmi našim farníkům. Vzpomeňme na ně v modlitbě a vyprošujme jim dary Duch svatého. 

O Velikonocích vyjde nové číslo farního zpravodaje.

Žádné komentáře: