pondělí 2. března 2015

Přijetí katechumenů otcem biskupem

V neděli 22.2. 2015 přijal náš biskup, Vojtěch Cikrle, katechumeny z celé diecéze. Na mši svatou v 10.30 nás doprovodilo do katedrály hodně lidí. Přede mší přítomní katechumeni nahlásili, že přišli. Pak biskup speciálně pozdravil ty, co se připravují ke křtu, i nás - jejich kmotry. Po homilii následovalo slavnostní zařazení katechumenů mezi čekatele křtu. Četla se jména všech katechumenů, kteří přicházeli se svými kmotry před oltář. Katechumeni šli na jednu stranu a kmotři na druhou. Po té jsme opět pronesli své "ano". Otec biskup nám kmotrům kladl na srdce, abychom našim kmotřencům byli stále na blízku a ukazovali jim svým životem na Krista. Doufám, že budu své povolání kmotry dobře plnit. Setkání katechumenů nám bylo velkým přínosem a povzbuzením. Katechumenů bylo ke stovce, od dětí až po staré lidi. Křest se uskuteční po homilii na Bílou sobotu v našem kostele.
Zdislava Sychro

Žádné komentáře: