sobota 7. března 2015

Slavení skrutinií v naší farnosti

Letos budeme v naší farnosti slavit skrutinia. Jde o modlitby, kterými vrcholí příprava na křest dospělých. Tyto modlitby mají posílit naši čekatelku křtu a její kmotru i celou farnost v její bezprostřední přípravě na Velikonoce. Při skrutiniích se zřekne hříchu, bude označena olejem katechumenů, slavnostně ji předáme Modlitbu Páně a Vyznání víry a budeme se za ni modlit. První skrutinia budou toto úterý 10. března 2015 při mši sv. v 18.30. Druhá skrutinia budou příští neděli 15. března 2015 při mši sv. v 18.30 a třetí skrutinia potom budou v neděli 22. března 2015 při mši sv. v 9.30. Po této třetí mši bude následovat setkání naší katechumenky s celou farností - takové neformální přátelské setkání v rámci farní kavárny. Naše katechumenka bude pokřtěna o velikonoční vigilii 4. dubna při mši sv. ve 20 hod. Prosím, vzpomeňte si na ní v modlitbě.

Žádné komentáře: