sobota 11. dubna 2015

Ohlášky 12. dubna 2015

Dnes je 2.neděle velikonoční.

Je to neděle Božího milosrdenství.

Kdo se zapojil do postní almužny, může dnes odevzdat svou kasičku. Příští neděli bude 3. neděle velikonoční

Dnes večer Vás zveme na Večer žalmů v 19.45. Bude to příležitost setkat se s žalmy trochu jinak než obvykle.

V sákristii se můžete ještě zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb do konce školního roku.  

Využijte ještě možnosti přihlásit se na náš farní tábor, od 8. do 15. srpna 2015 v Mrákotíně u Telče. Ještě tam mám volná místa právě pro vaše děti.

Tento pátek 17.dubna bude po mši svatá malý úklid kostela před biřmováním.

Tuto sobotu 18. dubna 2015 zveme na Pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Pouť je nejen pro naše biřmovance, jejich kmotry a rodiče, ale pro všechny farníky. Informace o cestě a o dopravním spojení jsou na stolku. Sraz je v 8.30 na hlavním nádraží.

Příští neděli 19. dubna 2015 bude při mši sv. v 9.30 udělovat generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek svátost biřmování sedmi našim farníkům. Vzpomeňme na ně v modlitbě a vyprošujme jim dary Duch svatého. K dispozici je i modlitba za ně, kterou se za ně může modlit.

Brigáda na farní zahradě bude v sobotu 25.dubna od 9.00 hod.

Žádné komentáře: