sobota 25. dubna 2015

Ohlášky 26. dubna 2015

Dnes je 4.neděle velikonoční. Neděle Dobrého pastýře.

 Děkujme všem, kteří pomohli při úklidu kostela a při brigádě na farní zahradě.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. památka sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka a sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu st: nez. památka sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy
čt: nez. památka sv. Zikmunda, mučedníka a sv. Pia V, papeže
pá. nez. památka sv. Josefa, Dělníka
Je to první pátek v měsíci. Mše svatá bude za dobrodince naší farnosti. Po mši svaté budou litanie k Nejsvětějším Srdci Ježíšovu a zásvětná modlitba.
so: Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve
ne: 5.neděle velikonoční

Během měsíce května se budeme modlit mariánské litanie, vždy na závěr večerní bohoslužby.

Ve středu 29. dubna 2015 bude po mši svaté v 19,15 posezení chrámového sboru s kněžími.

Příští neděli 3. května 2015 bude v 18.00 hod modlitba za obnovu mariánského sloupu v Praze. Všichni jste srdečně zváni.

V sákristii se můžete ještě zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb do konce školního roku.

Využijte ještě možnosti přihlásit se na náš farní tábor, od 8. do 15. srpna 2015 v Mrákotíně u Telče. Ještě tam mám volná místa právě pro vaše děti.

Farní kavárna bude otevřena v neděli 17. května po mši sv. v 9.30 do 12.hod.

Setkání čtenářů Bible bude ve středu 20.května 2015 po mši sv. caa. 19.15.

Žádné komentáře: