sobota 11. dubna 2015

Ohlášky 5. dubna 2015

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně.

 Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a prožití velikonočních svátků v naší farnosti.
Při všech bohoslužbách dnes žehnáme velikonoční pokrmy. Přineste je prosím, dopředu před obětní stůl a na závěr ohlášek je požehnáme.
Příští neděli bude 2. neděle velikonoční (Božího milosrdenství)

Ve středu 8. dubna 2015 bude setkání pastorační rady v 19,15.

V sákristii se můžete ještě zapisovat na čtení během nedělních bohoslužeb do 24.5.2015 (tj. do Letnic).

Srdečně vás zveme na Večer žalmů příští neděli 12.dubna 2015 v 19.45. Bude to příležitost setkat se s žalmy trochu jinak než obvykle. Bude to taková premiéra a je za tím asi půlroční práce mnoha farníků.

Využijte ještě možnosti přihlásit se na náš farní tábor, od 8. do 15. srpna 2015 v Mrákotíně u Telče. Ještě tam mám volná místa právě pro vaše děti.

Ve sobotu 18. dubna 2015 zveme na Pouť do Sloupu s našimi biřmovanci. Pouť je nejen pro naše biřmovance, jejich kmotry a rodiče, ale pro všechny farníky. Více info na nástěnce na webu.

V neděli 19. dubna 2015 bude při mši sv. v 9.30 udělovat generální vikář brněnské diecéze Mons. Mgr. Jiří Mikulášek svátost biřmování sedmi našim farníkům. Vzpomeňme na ně v modlitbě a vyprošujme jim dary Duch svatého. K dispozici je i modlitba za ně, kterou se za ně může modlit.

 Dnes vychází nové číslo farního zpravodaje.

Žádné komentáře: