neděle 19. dubna 2015

Sedm našich farníků přijalo svátost biřmování

V neděli 19. dubna 2015 při mši svaté v 9.30 přijalo sedm našich farníků svátost křesťanské dospělosti. Během promluvy nám prozradili, jakého si vybrali biřmovacího patrona, a co je na něm zaujalo. Svátost biřmování jim uděloval otec generální vikář Jiří Mikulášek. 

Žádné komentáře: