pondělí 13. dubna 2015

Setkání čtenářů Bible


Tuto středu 15. dubna 2015 zveme na Setkání čtenářů Bible od 19.15 na faře. Budeme procházet knihou Kazatel,Prvním a druhým listem listem Tesalonickým (Soluňanům), knihou Jób, Prvním a druhým listem Timoteovi, Judovým listem, knihou Ozeáš, Ámos a Micheáš. Přijďte se vzájemně povzbudit do další četby.

Žádné komentáře: