sobota 18. dubna 2015

Udělování svátosti biřmování


Příští neděli 19. dubna 2015 při mši svaté v 9.30 bude generální vikář brněnské diecéze Mons.Jiří Mikulášek udělovat svátost biřmování sedmi našim kandidátům. Přijďte je, prosím, podpořit v modlitbě. o. Petr 

PS: Den předtím se můžete zúčastnit naší farní pouti s nimi a za ně.

Žádné komentáře: