sobota 23. května 2015

Křesťanské Velikonoce v hudbě, slově a poezii

P R O G R A M
1. Jiří WOLKER Ukřižované srdce ~ poezie
(J. S. BACH Preludium D Dur ~ kytara)
2. ANONYMUS Portrét syna ~ próza
3. ARCH. CORELLI Adagio ~ housle 
4. Václav RENČ Popelka nazaretská (kap. XXVI – XXVIII)
5. Antonín DVOŘÁK Biblická píseň č. 8 ~ zpěv
6. Jan ČEP Samomluvy a rozhovory ~ próza
7. Jiří WOLKER Úzkost ~ poezie
(F. KLEYNJANS Chanson ~ kytara)
8. NOVÝ ZÁKON Evangelium sv. Lukáše (kap. XXIV)
9. Václav RENČ Popelka nazaretská (kap. XXX – XXXI) ~ poezie
10. Antonín DVOŘÁK Biblická píseň č. 4 ~ zpěv
11. Jan ČEP Samomluvy a rozhovory ~ próza
12. Chr. W. GLUCK Melodie ~ housle
13. Zdeněk ROTREKL Rosu dejte nebesa shůry ~ poezie
(J. K. MERTZ Adagio ~ kytara)
14. Antonín DVOŘÁK Biblická píseň č. 10 ~ zpěv
15. Jan ČEP Samomluvy a rozhovory ~ próza
16. J. S. BACH Gavota ~ kytara
17. Václav RENČ Popelka nazaretská (kap. XXXII) ~ poezie
18. Franz SCHUBERT Ave Maria ~ housle
19. Antonín DVOŘÁK Biblická píseň č. 5 ~ zpěv
20. Jaroslava LUKLOVÁ Allegro scherzando ~ varhany

Žádné komentáře: