sobota 16. května 2015

Ohlášky 17. května 2015

Dnes je 7.neděle velikonoční.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Nez. památka sv. Jana I., papeže a mučedníka
st: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze Je to doporučený svátek.
čt: Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály
pá. nez. památka sv. Riry z Cascie, řeholnice
ne: Slavnost seslání Ducha svatého

Příští neděli bude sbírka na charitu.

Děkujeme všem, kteří pomohli při brigádě na farní zahradě, která postupně dostává svou tvář.

Farní kavárna bude dnes otevřena po mši sv. v 9.30 do 12.hod.

Setkání čtenářů Bible bude ve středu 20.května 2015 po mši sv. caa. 19.15.

V pátek 22. května bude po večerní mši svaté od 19.15 úklid kostela před Nocí kostelů a 1. svatým přijímáním. Těšíme se na všechny, kteří přijdou pomoci.

Příští sobotu 23. května 2015 budeme při mši svaté v 18.30 slavit vigilii s obnovou biřmování.

Příští neděli 24. května 2015 na Boží hod svatodušní se v našem kostele uskuteční po večerní mši svaté v 19.30 hudebně-literární večer Křesťanské velikonoce v hudbě slově a poezii. Všichni jste srdečně zváni. Podrobnější informace včetně programu najdete vzadu v kostele na letáčcích, které jsou volně k rozebrání.

Během měsíce května se modlíme mariánské litanie, vždy na závěr večerní bohoslužby.

Žádné komentáře: