neděle 24. května 2015

Ohlášky 24.května 2015

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého.
Dnes je sbírka na charitu.
Děkujeme všem, kteří pomohli při úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
 út: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
so: Památka sv. Zdislavy
 ne: Slavnost Nejsvětější Trojice.

Dnes večer po mši svaté v 19.30 zveme na hudebně-literární večer Křesťanské Velikonoce v hudbě slově a poezii.

V měsíci květnu se po večerní mši svaté modlíme mariánské litanie.

V úterý 26. května 2015 bude Turnaj ve farním florbale na ZŠ Štolcova. Sraz a zápis do týmu je v 16.25 před školou.

Ve čtvrtek 28. května 2015 bude po mši sv. večer májové pobožnost. Kromě litanií se můžete těšit na neobvyklý rozhovor s Pannou Marií, modlitby a texty k meditaci.

Tento pátek 29.května 2015 bude náš kostel otevřený při Noci kostelů. Kdo by chtěl, mohl ještě pomoci, jak s bezprostřední přípravou a i s jejím průběhem může se ještě hlásit v sákristii.

Příští neděli 31. května 2015 při mši sv. v 9.30 přijme pět našich dětí poprvé svaté přijímání.

Srdečně zve na modlitbu se zpěvy z Taizé v neděli 31.5. 2015 v 19,45 hod. Průběh: zpěvy, žalm, čtení z Písma, ticho, rozjímání, sdílení, přímluvy a chvály, modlitba Páně, zpěvy. Modlitbu zpěvem doprovodí BES - brněnský ekumenický sbor pod vedením Luboše Rause.

V sobotu 20.6. 2015 po večerní mši svaté caa. 19.30 zveme ke společnému opékání u ohně. Jídlo a pití zajištěno. Bude příležitost k neformálnímu setkání s kněžími i farníky.

V sobotu 30.května bude vzpomínkový pochod na násilné vyhnání německy mluvícího obyvatelstva z Brna z Pohořelic do Brna, "Pouť smíření". V 17.30 bude pochod završen pietním aktem u pamatníku v zahradě augustiánského kláštera, při kterém se po městě rozeznějí kostelní zvony a v neděli 31.května 2015 v 11.00 bude v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně otec biskup Vojtěch Cikrle předsedat pontifikální bohoslužbě s prosbou za smíření, na kterou jste všichni zváni. Více info na nástěnce.

Žádné komentáře: